Logo De Gouden Berg - Webdesign - Zoekmachine Optimalisatie - Webdesign

Internet Marketing strategie voor b2b bedrijven 

Internet Marketing voor zakelijke markten

Wat is internet marketing ? Internet marketing is een heel erg breed begrip. De Gouden Berg beschikt over een business marketing certificatie en is het aanspreekpunt bij uitstek voor uw marketing functionaris of afdeling.  De Gouden Berg is gevestigd te Venray (Limburg, grens Noord Brabant), ons werkgebied betreft heel Nederland.

Het doel van een website

De doelen van een website kunnen heel beperkt zijn en zich beperken tot de hoedanigheid van een digitaal visite kaartje. In de meest uitgebreide vorm is de internet marketing het fundamentele bestaansrecht van uw onderneming. In de laatste behoefte voorziet De Gouden Berg niet, onze dienstverlening is voor ondernemingen die nu of in de toekomst het internet zien als een strategisch hulpmiddel. De visie van De Gouden Berg is echter wel dat het niet erkennen van het internet als strategisch hulpmiddel op termijn de continuïteit in gevaar zal brengen. De verschillende doelen die een website kan hebben zijn;

Indien de verschillende doelen duidelijk bepaald zijn is het al mogelijk ruime doelstellingen op de langere termijn te definiëren.

Online Marketing en zoekmachine optimalisatie

Zoekmachine optimalisatie maakt deel uit van internet marketing. Net als in de persoonlijke verkoop verloopt conversie via het internet ook volgens een trechtermodel. Globaal bestaat deze trechter uit 2 kernprocessen, te weten bezoekers op de site krijgen en de bezoekers een gewenste actie laten uitvoeren.(contact opnemen en of een order plaatsen). Middels Zoekmachine optimalisatie wordt getracht bezoekers naar de site te brengen. (Dit kan overigens ondersteund worden door offline acties en of email marketing)  Vanaf dit punt gaat De Gouden Berg verder. Een woord heeft ook een betekenis en implicaties mbt online marketing. Het heeft geen zin uw site te optimaliseren naar “koekenpan” als u deze niet verkoopt.

Internet marketing trechter model

Het doel van alle inspanningen op het internet is uiteindelijk het genereren van conversie. Bij duurzame investerings goederen zal het gaan om het creëren van een contact, bij goederen of diensten van een lagere waarde het creëren van een transactie. Hierin zijn een aantal fasen te onderscheiden die ieder beïnvloedbaar zijn;

Vanaf het moment dat een bezoeker op de website is gaan ook de marketing factoren een rol spelen. Kwaliteit is in het gehele proces een belangrijk punt. Het is uiteindelijk leuk als u veel email berichten ontvangt en de telefoon vaak gaat. Het is echter wel zaak dat dit potentiële klanten zijn en geen prospects die buiten uw doelgroep vallen

Internet Marketing Strategie en factoren

Internet Marketing Strategie is feitelijk niet anders dan de te volgen weg om gestelde doelen te realiseren. In de kern spelen drietal kernzaken hier een rol. Doel is dat de bezoeker vertrouwen krijgt in uw product, uw bedrijf en uw workforce. De factoren op het hoogst niveau zijn;

Online marketing factoren in b2b markten

Dit zijn veelal de factoren die de bezoeker of mogelijke prospect betreffen. Bestedingen op het internet blijven jaar op jaar stijgen. De inkoper van de toekomst wordt grootgebracht met internet. Hoelang blijft de stelling “In onze branche draait het om persoonlijke contacten” houdbaar. Zoekmachine marketing is een kans die niet onderschat mag worden. De gebruiker geeft zijn behoefte (of probleem) door aan de zoekmachine en de zoekmachine selecteert content die mogelijk voorzien in de behoefte of een oplossing voor het probleem biedt. Dit is echter wel een dubbele behoefte met mogelijk 2 niveaus. Ten eerste is er de informatie behoefte. Zou u mogelijk gevonden worden op het woord en er geen inhoud aan geven dan is het mogelijk dat de bezoeker binnen een paar tellen weer verdwenen is. Geeft u echter wel invulling aan het woord of de string dan bestaat er de mogelijkheid dat de bezoeker zijn of haar manifeste behoefte (of probleem) gaat toetsen naar de geboden content. Is deze toets succesvol dan zal er een contact of transactie ontstaan. Een aantal factoren die betrekking hebben op het proces van bezoeker tot klant zijn;

De fase in het inkoopproces is van invloed op de zoek string die de bezoeker gebruikt. In beginsel zullen deze algemeen zijn en met het vorderen van het proces zullen deze steeds langer worden. Door grondig zoekwoord onderzoek kan aan de juiste string gekoppeld worden met de juiste content.

Offline marketing factoren

Deze factoren zijn bepaald door uw marketing plan en de gekozen marketing strategie. Dit is eigenlijk een hele reeks vragen waarop de content antwoord zou moeten geven. Al deze vragen kunnen beginnen met wat of hoe;

Uw strategie heeft zich reeds bewezen in de praktijk. Waarom zou dit niet werken op het internet? De Gouden Berg staat klaar om invulling te geven aan uw internet marketing strategie middels een totaal propositie voor een strakke prijs. In werkwijze leest u hoe wij uitgaande van alle factoren die een rol spelen binnen de internet marketing u een aanbod doen waarmee u weer helemaal van deze tijd bent.  De Gouden Berg is gevestigd in Venray, Limburg op de grens met Noord-Brabant, en onze klanten komen uit heel Nederland.

Analyse van de Internet Marketing

Internet Marketing is een proces, er zal nooit een punt komen dat het klaar is. Het is een proces van trial and error. Wat binnen de ene branche werkt is geen garantie voor de andere branche. Door in iedere actie doelen te stellen en meten in hoeverre deze doelen gerealiseerd worden ontstaat er input voor volgende acties. Zo zal er op termijn een Online Marketing strategie ontstaan. In beginsel zullen we voor u Google Analitics installeren wat in eerste instantie toereikend is om tot goede acties te komen. Lees meer over Analytics en Webmaster Tools. Indien gewenst installeren we ook Google Adwords opdat er ook geadverteerd kan worden op het Internet. Insteek van De Gouden Berg is komen tot duurzame samenwerking waarbij de kosten ruimschoots gedekt worden door behaalde conversie. Indien u een professionele organisatie vertegenwoordigt met voldoende omvang kunt u vrijblijvend contact opnemen om te bespreken wat De Gouden Berg voor u betekenen kan.

 

De Gouden Berg
Pasveldweg 1a
5825 CD Overloon

De-Gouden-Berg.nl
jan@de-gouden-berg.nl
+31-614387287

W3C - Webdesign W3C gevalideerd