Logo De Gouden Berg - Webdesign - Zoekmachine Optimalisatie - Webdesign

Traject en Planning Internet marketing

Werkwijze Internet Marketing

De werkwijze begint met 3 belangrijke vragen. Met internet marketing is het heel verleidelijk om het proces in de breedte te trekken. Door een juiste afbakening kan gekomen worden tot een hoge mate van effectiviteit. De basisvragen zijn;

Hieruit komt een bondig doch effectieve planning. Het is niet zinvol om te beginnen met een veelheid aan taken. Dit is tweeledig; Google ziet graag dat websites veranderen (lees verbeteren) en bovendien is dan het effect van de verschillende acties ook niet meer meetbaar.
Na het afwerken van de taken doemen er 2 nieuwe vragen op;

Deze vragen geven ons weer input voor het verdere vervolg v/h proces waarin we uiteindelijk conversie willen afdwingen.

Fasen in ons aanbod

Ons aanbod op het vlak van internet marketing bieden we aan in 3 verschillende fasen. Door deze werkwijze is het makkelijker om af te bakenen en uiteindelijk iets op het internet te zetten dat zinvol is. De fasen bestaan globaal uit;

Inventarisatie en opzet basis

Wat is er aanwezig aan bestaande content ? Wat zijn de wensen mbt design en lay-out ? In deze eerste fase gaat het er om iets op het internet te zetten dat er toe doet. Hier leggen we de basis voor de rest v/h traject. Maatwerk is ons motto. U bepaalt, nu is het echter zaak om iets online te zetten. Internet marketing is een proces. Het tijdsbeslag van deze fase zal 2 a 3 weken zijn. Aspecten die aan de orde komen zijn;

Productie en ontwikkeling internet marketing

Dit is de kern fase. Hier gaan we content genereren die er toe doet. Iedere week of om de week voegen we een pagina toe die er toe doet.  Ook belangrijk in deze fase is wat uw onderneming zelf kan en zelf wil doen. Om te scoren op het internet is betrokkenheid een minimum vereiste. Het concept “makt mar wa verrig” gaat in deze niet werken. De Gouden Berg beschikt over white papers die tot in detail beschrijven wat er gebeurd en wat de essentie is. De Gouden Berg staat klaar om u en uw werknemers de ins en outs v/h internet bij te brengen. Internet marketing is ideaal om leegloop uren van uw commerciële afdeling op te vangen, in deze is de marketing anticyclische zoals het hoort zonder dat hier extra kosten tegenover staan. De werkzaamheden die hier gedaan worden zijn;

Finetunen en afwerken

Ongeveer 3 a 4 weken na afsluiten v/d vorige fase begint de laatste. We zetten nog een aantal puntjes op de i en evalueren het resultaat. Het is de insteek v/d Gouden Berg om te komen tot duurzame samenwerking. Echter u bent de klant en u bepaalt hoe het verder gaat. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat u de internet marketing volledig zelf ter hand gaat nemen. In dit geval staat de Gouden Berg klaar om u of uw medewerkers in te werken. Ook kan het zijn dat er in uw onderneming behoefte is aan meer. In dit geval staat De Gouden Berg klaar om u te ondersteunen in mogelijke automatiseringstrajecten en verdere professionalisering. Ook zou het kunnen dat u zich wilt beperken tot onderhoud. Hiervoor kan een contract gemaakt worden maar dit kan ook op basis van losse uren.

De kosten

Het uurtarief van de Gouden Berg is 67.50 euro per uur. In beginsel is het niet mogelijk om middels losse uren te werken, dit is uitsluitend mogelijk in vervolgtrajecten. De kosten van het basispakket zijn 1950 euro. Dit komt overeen met 40 uur op basis van standaard tijden en compensatie van uitloop. Dit is een discount van ongeveer 30%.

De Gouden Berg
Pasveldweg 1a
5825 CD Overloon

De-Gouden-Berg.nl
jan@de-gouden-berg.nl
+31-614387287

W3C - Webdesign W3C gevalideerd